Nếu có vấn đề liên quan đến bản quyền mong phía Ca sĩ, Nhạc sĩ, Quý công ty, đơn vị liên hệ với Fin’D để xử lý, bên mình sẽ xử …

source

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *